Revisor Flemming Nordly

Startside Profil Ydelser Priser Tidsplan Kontakt

 

 

Bogføring
Priseksempler bogf.
Årsregnskab
Prisliste årsregnsk.

 

Prisliste årsregnskab:

Der betales efter faste priser. Priser ex. moms:

Årsregnskab udarbejdet efter reglerne i personskatteloven*, ugift, éen virksomhed kr.   4.480
Ved beskatning efter reglerne i virksomhedsskatteloven (virksomhedsordningen)** tillægges + kr.   1.120
Ved indberetning af ægtefælles indkomster, fradrag (lønmodtager), skatteberegning m.v. tillægges + kr.   1.120
Ved indarbejdelse af overskud, indestående m.v. fra anden virksomhed (f.eks. I/S) tillægges + kr.   1.120

De faste priser forudsætter, at jeg har udarbejdet bogføring løbende gennem hele året, dvs. mindst fire gange. Foreligger der emner udover det sædvanlige, faktureres disse emner med kr. 448 ex. moms pr. time. Emner udover det sædvanlige kan f.eks. være ejendom i udlandet, indkomst i udlandet, køb/salg af værdipapirer m.v.

*) Ved beskatning efter reglerne i personskatteloven beskattes overskuddet af virksomheden som personlig indkomst og renter beskattes som kapitalindkomst.
**) Ved beskatning efter reglerne i virksomhedsskatteloven er det bl.a. muligt at spare op i virksomheden. Det beløb, du sparer op i virksomheden, beskattes med virksomhedsskat på 22%. Hvis du derimod ikke beskattes efter reglerne i virksomhedsordningen, vil det samme beløb blive beskattet med op til ca. 56%. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet efter reglerne i virksomhedsskatteloven, skal der opgøres visse skattetekniske beløb, såsom kapitalafkastgrundlag, kapitalafkast, indskudskonto, rentekorrektion samt opsparet overskud m.v. Derfor merprisen på kr. 1.120.

Under ydelser, årsregnskab kan du eksakt se, hvad jeg udarbejder for ovennævnte beløb.